Alumni klub

KAJ JE ALUMNI KLUB?

Alumni klub je združenje diplomantov določene fakultete. Alumni klub Turistice povezuje diplomante študijskih programov UP FTŠ Turistice med seboj in s fakulteto.

ZAKAJ ALUMNI KLUB?

Diplomanti ste ambasadorji Turistice, ki po študiju s svojim znanjem aktivno sodelujete pri razvoju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Diplomanti Turistice gradite svojo kariero in ustvarjate v Sloveniji in drugod po svetu. Alumni klub Turistice vam omogoča vključitev in vpogled v ažurirano mednarodno mrežo diplomantov, vzpostavljanje in razvijanje sodelovanja z njimi ter vplivanje na nadaljnji ugled in razvoj Turistice in turistične stroke nasploh.

KDO JE LAHKO ČLAN?

V Alumni klub Turistice se lahko včlanite diplomanti (zaključena 1. stopnja), magistri (zaključena 2. stopnja) in doktorji znanosti (zaključena 3. stopnja) študijskih programov Turistice – Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem.

KAKO SE VČLANITI?

Članstvo je brezplačno in se prične z izpolnjeno pristopno izjavo. S podpisom pristopne izjave privolite, da se lahko vaši  podatki objavijo v imeniku članov Alumni kluba Turistice in se uporabljajo za obveščanje o dejavnostih kluba.

Članstvo v klubu je brezplačnO.

PRISTOPNA IZJAVA (izpolnjeno pristopnico pošljete ali prinesete na UP FTŠ Turistico).

prenos Povezava do Facebook skupine Alumni kluba UP FTŠ Turistice

 

podelitev diplom (Large)