Tina Orel Frank

Tina Orel Frank je lektorica za angleški jezik v turizmu. Diplomirala je iz angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala pa iz politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Del svojega študija je opravila na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani z disertacijo z naslovom Angleški in slovenski neologizmi v jeziku turizma. 

Tina Orel Frank je nosilka predmetov Angleški jezik v turizmu na prvi in na drugi stopnji, kot tudi predmeta Culture and communication in tourism. Njeno polje delovanja tako ni strogo ozko vezano na angleški jezik kot jezik turistične stroke, temveč se širi tudi na področje medkulturne komunikacije. Občasno sodeluje tudi pri predmetih Trženjske raziskave v turizmu ter Diplomski seminar na prvi stopnji. Vpoglede v nove pedagoške prakse in nova znanja s tega področja pridobiva z udeležbo na različnih izobraževanjih.

Trenutno je predmet njenih raziskav luščenje novejše terminologije s področja turizma, ki se kaže kot aktualni pokazatelj razvoja turizma. Z željo sistematizirati in poenotiti turistično izrazje se ukvarja s sestavo dvojezičnega Glosarja neologizmov turizma. Raziskuje tudi uporabo interaktivnih načinov poučevanja jezika stroke ter opredeljevanjem posebnosti področnega jezika turizma. V kontekstu slednjega je predmet njenih raziskav velikokrat opredeljevanje novejših konceptov v turizmu, ki se predvsem z zunajjezikovnim prevzemanjem leksike kažejo kot problematični v slovenski turistični terminologiji.

Tina Orel Frank trenutno deluje kot vodja mednarodnega Interreg V-A Slovenija – Hrvaška projekta z naslovom Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri (Riviera4Seasons2), pod vodilnim partnerstvom z Občino Piran. V preteklosti pa je sodelovala pri projektih Turist, Zero Waste, itd.