Vključevanje študentov v raziskave in projekte Turistice

Vključevanje študentov v raziskave in projekte Turistice

Študenti UP FTŠ Turistice se lahko v času študija vključujejo v raziskovalno delo svojih profesorjev ter v številne prostovoljne ali plačljive projekte za turistično gospodarstvo na sledeče načine:

1) Na UP FTŠ Turistici smo izvedli večje število projektov PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist), ki so izkazovali družbeno koristnost in s pomočjo katerih smo reševali problematiko gospodarske oziroma negospodarske organizacije. V projektne skupine je bilo vključeno tudi večje število študentov UP FTŠ Turistice. Sodelovanje pri projektih je vsekakor izjemno dobra priložnost za študente, saj s tovrstno angažiranostjo krepijo svoje kompetence in pridobijo praktične izkušnje, ki so lahko dobra popotnica za vstop na trg delovne sile.

UP FTŠ Turistica je sodelovala pri naslednjih PKP/ŠIPK projektih:

 • Razvoj učne baze za delo z gibalno oviranimi osebami v turizmu
 • Razvoj inovativnih oblik turistične ponudbe
 • Komunizem in turizem: sodobne prezentacije in interpretacije s pomočjo informacijske tehnologije
 • Kreativne ideje za podjetniško soustvarjanje novih turističnih proizvodov
 • Oblikovanje proizvoda gozdnega turizma
 • Analiza ponudbe turističnih prireditev na slovenski obali
 • Portoroške prireditve nekoč in danes
 • Načrtovanje in izvedba trženjskih aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gourmet kave na evropskem trgu
 • Soča Outdoor festival
 • Razvoj izobraževalnega in industrijskega turizma v ribogojnici Fonda
 • Impaktizacija kot trajnostni način inoviranja turističnih proizvodov
 • Idejni koncept za turistično popestritev bernardinske promenade med Portorožem in Piranom
 • Pomen in potenciali aktivnega preživljanja prostega časa

Foto: obisk ribogojnice Fonda

Vabljeni, da si preberete podrobnejšo predstavitev navedenih projektov: tukaj.

2) UP FTŠ Turistica izvaja številne raziskovalne projekte, na katere se lahko vključijo tudi študenti UP FTŠ Turistice, predvsem s terenskim anketiranjem in obdelovanjem podatkov. Študenti so sodelovali pri naslednjih projektih:

 • TURIZEM 4.0 – obogatene turistične izkušnje (analizi člankov za bibliografske študije, vnos podatkov v programsko orodje Orange)
 • Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri (anketiranje turističnih delavcev ter obiskovalcev pilotne izvedbe Feel&Taste itinerarjev);
 • Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (sodelovanje pri izvedbi tržne raziskave, terenskem raziskovalnem delu (anketiranje, popisovanje, fotografiranje), pomoč pri razvoji novih tursitičnih produktov na podeželju ter pomoč pri izvedbi start-up vikenda);
 • FIS Svetovni pokal Planica 2017, 2018, 2019 (anketiranje med obiskovalci prireditve)
 • Noč raziskovalcev (sodelovanje na dogodku Noč Raziskovalcev, ki je namenjena promoviranju znanosti).

3) Študenti Turistice se intenzivno vključujejo tudi v prostovoljske dejavnosti na množičnih prireditvah po Sloveniji (Istrski maraton, Ironman Istra, Svetovni pokal v gimnastiki Koper, Špar SLO pokal v Košarki, Evropsko mladinsko prvenstvo v karateju, Spomladanska regata, Golden Age Gym), kongresih in konferencah (Zlati boben, SOF, Conventa, Sporto konferenca), sejmih (Informativa, Karierni sejem Maribor), festivalih (Festival slovenskega filma, Filmski festival evropskega in mediteranskega filma, Druga godba), aktivnostih znotraj fakultete (izvedba fotografskih razstav – popotniške fotografije – galerija Avantutistica) ter tako pridobivajo delovne izkušnje na segmentu turizma, ki beleži veliko rast in generira nova delovna mesta.

Študentske informacije o sodelovanju na projektih najdete pri profesorjih, v projektni pisarni Turistice (ana.allegra@fts.upr.si) ter na FB strani Projektna Turistica.