Praktična usposabljanja študentov Turistice

Praktična usposabljanja študentov Turistice

Študenti Turistice pridobivajo med študijem strokovne kompetence na naslednje načine:

  • z organizirano prakso v turističnih podjetjih,
  • s praktikumi v obliki izbirnih ali obveznih predmetov na izbranih študijskih programih ter
  • z vključevanjem v realne izzive turističnih podjetij (seminarske in terenske vaje, npr. v hotelu Kempinski, Hotelih Bernardin, Turističnem združenju Portorož, ipd.)

Strokovna praksa je pomembna za razvoj znanja in pridobivanje ustreznih izkušenj v turističnem gospodarstvu, zato je v študijske programe Turistice uvrščena kot predmet v vseh študijskih programih 1. stopnje. V okviru predmeta Strokovna praksa Turistica študente pošilja v delovno okolje, kjer lahko osvojena teoretična znanja preizkusijo v pravem delovnem okolju in si pridobijo dodatne kompetence. Kako zelo pomembna je strokovna praksa, priča tudi njena ovrednotenost s kreditnimi točkami v vrednosti od 6 do 18 ECTS.

Strokovno prakso lahko študenti opravljajo v priznanih turističnih podjetjih. Samo v študijskem letu 2021/22 je s Turistico sodelovalo več kot 100 podjetij, ki je omogočilo opravljanje strokovne prakse na več kot 250 različnih delovnih mestih. Predstavniki podjetij predstavljajo možnosti poklicev in karier v turizmu tudi v živo kot gosti na naših predavanjih. 

Študenti lahko opravljajo strokovno prakso tudi v tujini, npr. s pomočjo programa Erasmus+. Svoje izkušnje delijo tudi prek Bloga Turistica@World. 

Strokovno prakso pa lahko opravijo tudi tako, da sodelujejo v različnih turističnih projektih, ki jih podjetja oz. zaposleni na Turistici izvajajo tekom študijskega leta.


Informacije o praktičnem usposabljanju lahko pridobite na naslovu: igor.novel@fts.upr.si

STROKOVNA PRAKSA - program za študijsko leto 2022/2023