Praktična usposabljanja študentov Turistice

Praktična usposabljanja študentov Turistice

Študenti Turistice pridobivajo med študijem strokovne kompetence na naslednje načine:

  • z organizirano prakso v turističnih podjetjih,
  • s praktikumi v obliki izbirnih ali obveznih predmetov na izbranih študijskih programih ter
  • z vključevanjem v realne izzive turističnih podjetij (seminarske in terenske vaje, npr. v hotelu Kempinski, Hotelih Bernardin, Turističnem združenju Portorož, ipd.)

Programi prakse se vsako leto dopolnijo še z dodatnimi možnostmi za ECTS (za opravljena usposabljanja, delo na projektih, raziskavah, itd.).

Bolonjski strokovni in univerzitetni programi (redni in izredni študij)

  • Management turističnih destinacij (MTD),
  • Management turističnih podjetij (MTP)

 

  • Strokovna praksa – univerzitetni študijski program Kulturni turizem

 

Študijski program Management turističnih destinacij (MTD)

 

Letnik

ECTS

Vsebina SP

1. in 2.    

-

    v 1. in 2. letniku v predmetniku ni SP

3.

 

17 ECTS       

  praktikum: komuniciranje z delodajalci

  praksa v turističnih organizacijah

 

Študijski program Management turističnih podjetij (MTP) 

Letnik

ECTS

Vsebina SP

1.

-

 v predmetniku 1. letnika ni SP

2.

  

    6 ECTS   

 praktikum: komuniciranje z delodajalci

 praksa v turističnih organizacijah

3.

15 ECTS   

 praksa v turističnih organizacijah 

Študijski program Kulturni turizem (KT) 

Letnik

ECTS

Vsebina SP

1., 2.

-

 v 1. in 2. letniku v predmetniku ni SP

3.

 6 ECTS  

 praksa v kulturnih institucijah, v turističnih in s turizmom

 povezanih organizacijah s ponudbo kulture