Podiplomski študij

Za pridobitev visoko specializiranih znanj in kompetenc s področja turizma na Turistici izvajamo:

Magistrski študijski programi 2. stopnje

Doktorski študijski program 3. stopnje

Izbirnost med članicami UP

Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom  ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti.

Več informacij tukaj.

Študenti o nas

 “Turistica je institucija, ki študentu ponudi lahko veliko, a ne brez truda. Za maksimalni izkoristek je potrebno veliko vložiti, vendar je vredno vsake sekunde dela. To lahko povem iz prve roke. Sprva sem le aktivno sodeloval na predavanjih, nato sem to nadgradil s sodelovanjem v Študentskem svetu fakultete, sledil je senat fakultete in kasneje še Študentski svet Univerze na Primorskem in prav tako senat UP. Možnosti za udejstvovanje je veliko, potrebno je le prijeti za delo, ki ga ni malo. Doprinos k osebnostni rasti pa je neprecenljiv. Poleg tega, da boste tu pridobili veliko uporabnega strokovnega znanja, boste lahko prek obšolskih aktivnosti pridobili kopico kompetenc in veščin, ki vas bodo izpopolnile. Zato na fakulteti pravimo, da je Turistica najboljša popotnica v svet turizma.”

Nassim Djaba, podiplomski študent