Inovativni turizem

Družba potrebuje poglobljeno razumevanje in raziskovanje turizma kot globalnega družbenega pojava ter propulzivne gospodarske panoge 21. stoletja. Za poglobljeno razumevanje je potrebno poglobljeno znanstveno raziskovalno delo, zato predstavlja doktorski študijski program Inovativni turizem odziv in obenem izziv za interdisciplinarno ter hitro razvijajočo se turistično misel. Cilj študijskega programa 3. stopnje Inovativni turizem je oblikovati znanstveni profil za temeljno in aplikativno raziskovanje ter razvojno in svetovalno delo v turizmu (npr. akademske ustanove, razvojnoraziskovalni oddelki v gospodarstvu, turistične organizacije nacionalnega in mednarodnega pomena). 

Koordinator doktorskega študijskega programa Inovativni turizem je izr. prof. dr. Gorazd Sedmak (gorazd.sedmak@fts.upr.si).

Cilji programa
Splošne kompetence
Predmetno-specifične kompetence
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Priznavanje obveznosti
Pogoji za napredovanje po programu in dokončanje študija
Nadaljevanje študija po merilih za prehode
Zaposljivost
Učni načrti 2023/2024
Katalog predmetov študijskih programov na UP

Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2024/2025: na povezavi tukaj. 
Aktualni razpis za vpis je objavljen tukaj: BODOČI ŠTUDENT