Management turističnih podjetij (VS) | MARIBOR

ZAKAJ management turističnih podjetij v Mariboru?

Skladno s trendi po prilagajanju klasičnih oblik poučevanja in naraščajočimi potrebami po kadrih v gostinsko – turistični stroki, ponujamo zanimiv študij za pridobitev visoke stopnje izobrazbe.

Študijski program Management turističnih podjetij omogoča diplomantom višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Velnes, da nadgradijo znanje in pridobijo kompetence na področju vodenja, upravljanja in trženja v gostinstvu in turizmu. Z zaključenim programom študenti pridobijo naziv »diplomirani/a organizator/ka turizma« (stopnja 6/2 oziroma 1. bolonjska stopnja).

ZAKAJ management turističnih podjetij?

Kakšen je NAČIN študija?
PRIDOBLJENA znanja in kompetence
KDO se zanj odloči?
Kakšen je PREDMETNIK?