Management turističnih podjetij (VS)

Študijski program Management turističnih podjetij se osredotoča na posredovanje znanj in kompetenc za vodenje in ustanavljanje turističnih podjetij na domačem in mednarodnem trgu. Študenti spoznavajo operativne in tehnološke procese v turističnih podjetjih, pridobivajo znanja s področja organizacije, ekonomije in managementa, se usposabljajo za razvijanje, inoviranje in trženje turističnih storitev (npr. v hotelih in prehrambenih gostinskih obratih, pri organizatorjih potovanj in potovalnih agencijah ter v prireditveni, zdraviliški in kongresni dejavnosti).

Program se izvaja kot redni študij v Portorožu in izredni v Mariboru (2., 3. letnik po merilih za prehode).

Kakšno predznanje tujih jezikov moram imeti za vpis na Turistico?

MANAGEMENT TURISTIČNIH PODJETIJ (VS)
1. letnik:

2. tuji jezik:

Kot 2. tuji jezik lahko izberete med italijanščino in nemščino, ki se izvajata na nižji nadaljevalni ravni (raven A1-A2). Potrebno je srednješolsko predznanje izbranega jezika (vsaj 3 leta) oz. drugje pridobljeno znanje, ki ustreza zahtevani ravni.

Jezikovni modul:

Poslovni angleški jezik v turizmu. Potrebno je predznanje jezika na ravni B2.
Medkulturna komunikacija v turizmu (italijanščina, nemščina) Potrebno je predznanje izbranega jezika na ravni B1.
V primeru izkazanega zanimanja in zadostnega števila prijavljenih študentov bomo proti plačilu organizirali uvajalne tečaje tujih jezikov. Za podrobnejše informacije se obrnite na predavateljice jezikov.