Management turističnih podjetij (VS) | PORTOROŽ

ZAKAJ management turističnih podjetij?

Študijski program se osredotoča na posredovanje znanj in kompetenc za vodenje in ustanavljanje turističnih podjetij na domačem in mednarodnem trgu.

Študenti spoznavajo operativne in tehnološke procese v turističnih podjetjih, pridobivajo znanja s področja organizacije, ekonomije in managementa, se usposabljajo za razvijanje, inoviranje in trženje turističnih storitev (npr. v hotelih in prehrambenih gostinskih obratih, pri organizatorjih potovanj in potovalnih agencijah ter v prireditveni, zdraviliški in kongresni dejavnosti).

Kakšen je NAČIN študija?
PREDNOSTI študija pri nas?
KDO se zanj odloči?
Kakšen je PREDMETNIK?
Kakšno predznanje tujih JEZIKOV je potrebno imeti?