Management turističnih destinacij (VS)

Študijski program 1. stopnje Management turističnih destinacij posreduje znanja in razvija kompetence za vodenje in strateško povezovanje posameznikov in skupin na turistični destinaciji. Poudarek programa je na razumevanju in razvijanju turističnih produktov ob trajnostnem ravnanju z razpoložljivimi viri destinacije. Pri študentih razvijamo poznavanje in razumevanje specifike upravljanja turistične destinacije za delo v lokalnih, regijskih in nacionalnih turističnih organizacijah, turistično-informacijskih pisarnah, razvojnih agencijah, turističnih in potovalnih agencijah ter na turističnih predstavništvih v tujini.

Program Management turističnih destinacij se izvaja kot izredni študij v Ljubljani

Kakšno predznanje tujih jezikov moram imeti za vpis na Turistico?

MANAGEMENT TURISTIČNIH DESTINACIJ (VS)
1. letnik:

2. tuji jezik:

Kot 2. tuji jezik lahko izberete med italijanščino in nemščino, ki se izvajata na nižji nadaljevalni ravni (raven A1-A2). Potrebno je srednješolsko predznanje izbranega jezika (vsaj 3 leta) oz. drugje pridobljeno znanje, ki ustreza zahtevani ravni.

Jezikovni modul:

Poslovni angleški jezik v turizmu. Potrebno je predznanje jezika na ravni B2.
Medkulturna komunikacija v turizmu (italijanščina, nemščina). Potrebno je predznanje izbranega jezika na ravni B1.
V primeru izkazanega zanimanja in zadostnega števila prijavljenih študentov bomo proti plačilu organizirali uvajalne tečaje tujih jezikov. Za podrobnejše informacije se obrnite na predavateljice jezikov.