Tourism Enterprise Management

Študijski program Management turističnih podjetij se osredotoča na posredovanje znanj in kompetenc za vodenje in ustanavljanje turističnih podjetij na domačem in mednarodnem trgu. Študenti spoznavajo operativne in tehnološke procese v turističnih podjetjih, pridobivajo znanja s področja organizacije, ekonomije in managementa, se usposabljajo za razvijanje, inoviranje in trženje turističnih storitev (npr. v hotelih in prehrambenih gostinskih obratih, pri organizatorjih potovanj in potovalnih agencijah ter v prireditveni, zdraviliški in kongresni dejavnosti).

Mednarodna izvedba visokošolskega študijskega programa

Gre za uveljavljen in na Turistici najbolj zaželen visokošolski strokovni študijski program, ki ga izvajamo kot izredni študij v angleškem jeziku, in sicer v Portorožu. Namenjen je tujim študentom kakor tudi tistim slovenskim študentom, ki se želijo že takoj usmeriti v mednarodno kariero v turizmu.