Kulturni turizem (UN)

Študijski program Kulturni turizem posreduje teoretična in praktična znanja za upravljanje in povezovanje turističnih storitev s področjem dediščine in kulturne ustvarjalnosti v družbi. Potrebe po varovanju, promociji in razvoju lokalnih posebnosti kot temelja sodobne turistične ponudbe se danes kažejo kot nujni v vseh okoljih. Zato študentom pri tem programu razvijamo kompetence razumevanja, vrednotenja, oblikovanja ter vodenja poslovnih in komunikacijskih aktivnosti, ki so v turistični dejavnosti kakorkoli povezani s kulturo (npr. v gostinski in potovalni dejavnosti, muzejska dejavnost predstavljanja kulturne dediščine, dejavnosti rganiziranja kulturnih prireditev, komunikacijska dejavnost vodenja, interpretiranja in trženja kulturnih vsebin v turizmu).

Program Kulturni turizem se izvaja kot izredni študij v Portorožu

Kakšno predznanje tujih jezikov moram imeti za vpis na Turistico?

KULTURNI TURIZEM (UN)
1. letnik:

2. tuji jezik:

Kot 2. tuji jezik lahko izberete med italijanščino in nemščino, ki se izvajata na nadaljevalni ravni (raven A2-B1). Potrebno je srednješolsko predznanje izbranega jezika oz. drugje pridobljeno znanje, ki ustreza zahtevani ravni.

2. letnik:

V okviru izbirnega predmeta lahko študent izbere tudi:

Angleški jezik v turizmu II. Predmet se izvaja na ravni C1.
Drugi tuji jezik v turizmu II (nemški, italijanski) Potrebno je predznanje izbranega jezika na ravni B1-B2. 

V primeru izkazanega zanimanja in zadostnega števila prijavljenih študentov bomo proti plačilu organizirali uvajalne tečaje tujih jezikov. Za podrobnejše informacije se obrnite na predavateljice jezikov.