Kulturni turizem (UN)

Študijski program Kulturni turizem posreduje teoretična in praktična znanja za upravljanje in povezovanje turističnih storitev s področjem dediščine in kulturne ustvarjalnosti v družbi. Potrebe po varovanju, promociji in razvoju lokalnih posebnosti kot temelja sodobne turistične ponudbe se danes kažejo kot nujni v vseh okoljih. Zato študentom pri tem programu razvijamo kompetence razumevanja, vrednotenja, oblikovanja ter vodenja poslovnih in komunikacijskih aktivnosti, ki so v turistični dejavnosti kakorkoli povezani s kulturo (npr. v gostinski in potovalni dejavnosti, muzejska dejavnost predstavljanja kulturne dediščine, dejavnosti rganiziranja kulturnih prireditev, komunikacijska dejavnost vodenja, interpretiranja in trženja kulturnih vsebin v turizmu).

Izvajanje študijskega programa Kulturni turizem je v izteku in se ga ne razpisuje.