Dodiplomski študij

Izvajamo študij v prijetnem mediteranskem okolju, kjer je turizem del vsakdana

Univerzitetni študijski programi

Visokošolski študijski programi

Izbirnost med članicami UP

Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom  ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti.

Več informacij tukaj.

Več informacij o izbirnih predmetih v letu 2018/2019 dobite v študijski službi UP FTŠ: julija.meznar@fts.upr.si.

Predmeti za izbirnost v 2018/2019

 • Angleški jezik v turizmu MTP 
 • Umetnostni turizem UNI KT
 • Tuji jezik v turizmu - začetna raven UNI 
 • Trajnostni turizem MTP 
 • Športni turizem UNI 
 • Športni turizem MTP 
 • Potovalne dejavnosti UNI TUR 
 • Management prehrambenih obratov MTP 
 • Management nastanitvenih obratov MTP
 • Kultura in kulturni turizem UNI KT 
 • Gastronomski turizem UNI KT
 • Destinacijski management UNI TUR 
 • Upravljanje s prostorom in trajnostni turizem UNI TUR