Arhiv konferenc in posvetov

7. mednarodna turistična konferenca ENCUENTROS: Sustainable destinations: walking the sustainable talk
23. 10. 2019

6. mednarodna turistična konferenca ENCUENTROS: Innovation in Tourism and Hospitality – Preparing for the Future
23. 3. - 25. 3. 2017

5. mednarodna konferenca Encuentros: Dialoguing Tourism
Portorož, Slovenia, 26–28 September 2014

ProgrammeAbstracts

Mednarodna znanstvena-strokovna konferenca
KAMEN MOST - KAMEN PRIČA - STONE & STORY
27. in 28. 9. 2014
Povezava do spletne strani

Mednarodna delavnica
TEMAČNI TURIZEM: Prva svetovna vojna - stanje in razvojne možnosti turistične ponudbe
Portorož / Koper, 2. - 4. oktober 2014
Projekt UP IN SVET: Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem
Povezava do spletne strani

Delavnica
Družinska podjetja v turizmu - usposabljanje naslednikov zazaposlitev in prevzem nasledstva
Portorož, 20. november 2014 - 21. november 2014 ter 27. november 2014 - 28. november 2014
Projekt UP IN SVET: Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem
Povezava do spletne strani

Management, izobraževanje in turizem 2013: Soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti (24. in 25. oktober 2013)

4. mednarodna znanstvena konferenca Encuentros: Responsible Tourism (27. - 29. 9. 2012)

Management, izobraževanje in turizem: Družbena odgovornost za trajnostni razvoj (21. in 22. oktober 2010)

3. mednarodna znanstvena konferenca ENCUENTROS: Turizem in kakovost življenja (27. in 28. september 2010, Portorož)

Katedra za družboslovje in humanistiko v turizmu je organizirala strokovni posvet DEDIŠČINA SOCIALIZMA V TURIZMU (27. november 2009)

Management, izobraževanje in turizem: Kreativno v spremembe (22. - 23. oktober 2009)

Ob svetovnem dnevu zdravja - okrogla miza: "TURIZEM IN BOLEZNI ODVISNOSTI" (7. april 2009)

Seminar UPRAVLJANJE DONOSNOSTI IN ZADOVOLJSTVO GOSTOV IN ZAPOSLENIH (3. marec 2009)

Seminar POVEZOVANJE ŠTUDENTOV S TURISTIČNO INDUSTRIJO IN RAZVIJANJE PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (4. marec 2009)

V evropskem letu medkulturnega dialoga (2008) smo organizirali strokovni posvet TURIZEM IN MEDKULTURNI DIALOG (28. november 2008)

2. mednarodna znanstvena konferenca ENCUENTROS: NOVA EVROPA - NOVA TURISTIČNA DESTINACIJA (21. - 23. maj 2008, Portorož)

Posvet VARNOST IN TURIZEM 10. - 11. junij 1999, Portorož