Klara Dodič Pegan

Mag. Klara Dodič Pegan, univ. dipl. sociologinja in magistrica managementa, se je na fakulteti zaposlila v začetku leta 1997. Delo je sprva opravljala v referatu za študente. Ker so njena poklicna specialnost kadrovske zadeve, je nato pot nadaljevala kot kadrovik – organizator izobraževanja. Od leta 1999 do leta 2003 je bila tajnik fakultete, nato pa vodja kadrovsko-pravne službe in pomočnik tajnika za kadrovsko-pravno področje. V letih 2014 – 2015 je delovala kot članica univerzitetne skupine za reorganizacijo in bila vodja Kadrovsko-pravnega sektorja na Univerzi na Primorskem. Od vrnitve na fakulteto opravlja delo pomočnika tajnika fakultete. Leta 2014 je prejela univerzitetno nagrade Srečko Kosovel za magistrsko nalogo z naslovom Poročanje o intelektualnem premoženju univerze: študija primera.