Tina Orel Frank

Tina Orel Frank je lektorica za angleški jezik v turizmu in članica Katedre za kulturni turizem. Diplomirala je iz angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala pa iz politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Del svojega študija je opravila na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani z disertacijo z naslovom Angleški in slovenski neologizmi v jeziku turizma. Tina Orel Frank je nosilka predmetov Angleški jezik v turizmu na prvi in na drugi stopnji. Njeno raziskovalno področje zajema luščenje novejše terminologije s področja turizma, ki se kaže kot aktualni pokazatelj razvoja turizma. Z željo sistematizirati in poenotiti turistično izrazje se ukvarja s sestavo dvojezičnega Glosarja neologizmov turizma. Raziskuje tudi uporabo interaktivnih načinov poučevanja jezika stroke ter opredeljevanjem posebnosti področnega jezika turizma. Tina Orel Frank je vodila mednarodni projekt Riviera4Seasons2, pod vodilnim partnerstvom Občine Piran. Sodelovala je tudi pri projektih Turist, Zero Waste in SmartMed.