Tina Kociper

Tina Kociper je višja predavateljica pri predmetih Podjetništvo v turizmu in Projektni management v turizmu na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije Turistica. Več kot 10 let se ukvarja s projektnim managementom in spodbujanjem podjetništva, najprej kot vodja projektov na GEA College Poslovno izobraževalnem centru, kjer je bila zaposlena kot vodja na projektih Socialnega podjetništva, Erasmus za mlade podjetnike itd. Na Turistici je bila vodja čezmejnega projekta Slo- Hr Spodbujanje podjetništva na podeželju v turizmu Hint lab in projekta Poletna šola Družinskega podjetništva v turizmu.

Izvedla je več kot 50 podjetniških delavnic (od enodnevnih do tedenskih), na to temo je gostovala tudi na University of Economics v Pragi, Best Sabel University of apllied Science v Berlinu, NHTV University v Bredi na Nizozemskem, Edutus College v Budimpešti, University of Iceland, Reykjavik in Ball State University v Indiani, ZDA.

Ukvarja se s svetovanjem mladim podjetnikom pri razvoju poslovnih idej in družinskim podjetjem pri prenosu nasledstva. Je članica komisij za ocenjevanje najboljših poslovnih idej (npr. od leta 2011 natečaj Podjetna Primorska, pred tem Mladi podjetnik na GEA College, tekmovanje POPRI, itd). Je avtorica strokovnih in znanstvenih člankov, kolumnistka na temo podjetništva v Financah in svetovalka v družinskem podjetju s 45- letno tradicijo.