Petra Zabukovec Baruca

Petra Zabukovec Baruca je docentka za področje družboslovnih in humanističnih znanosti v turizmu na portoroški  Fakulteti za turistične študije – Turistici, Univerze na Primorskem. Diplomirala je s področja komunikologije in tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2009 iz smeri Turizma in doktorirala s področja tržnega komuniciranja na interdisciplinarnem doktorskem študiju humanistike in družboslovja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani leta 2017.

Njena primarna  raziskovalna področja so trženje, tržno komuniciranje, komunikologija, turistične destinacije in kakovost v turizmu. Je avtorica številnih znanstvenih člankov. Svoje raziskovalno in pedagoško delo naslanja na desetletne strokovne delovne izkušnje v hotelirstvu. V družbi Hoteli Bernardin, d.d. je direktorica korporativnega komuniciranja in marketinga ter profesionalno obvladuje področja odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja in kakovosti v hotelirstvu.