Peter Kopić

Peter Kopić je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICA, zaposlen kot asistent na področju družboslovno-humanistične znanosti v turizmu. Njegova primarna pedagoška in raziskovalna področja so inovacije in IKT v turizmu. Trenutno se ukvarja z raziskovanjem uporabe navidezne resničnosti (VR) pri razvoju turističnih produktov. Na UP FTŠ Turistici prav tako deluje kot tehnični urednik znanstvene revije Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal in kot strokovni delavec v Projektni pisarni.