Nina Lovec

Nina Lovec je lektorica za italijanski jezik v turizmu na Fakulteti za turistične študije – Turistici. Diplomirala je iz dvopredmetnega študija italijanskega jezika s književnostjo in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala iz uporabnega jezikoslovja. Svoje znanje je bogatila tudi s študijem v tujini na Ca’ Foscari, v Benetkah.