Miha Lesjak

Miha Lesjak je izredni profesor za področje poslovno organizacijskih znanosti v turizmu na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije Portorož Turistica. Njegova aktualna raziskovalna področja so športni turizem, trajnostne športne prireditev, mednarodna mobilnost študentov in destinacijski management. Je tudi avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov s področja športnega turizma, mednarodne mobilnosti študentov in prireditvenega turizma. Svoje znanstveno raziskovalno in pedagoško delo močno povezuje z organizatorji različnih vrst prireditev v slovenskem prostoru. Predhodno je aktivno sodeloval in vodil projekte mednarodne študentske mobilnosti (Erasmus, CEEPUS in Leonardo da Vinci). Trenutno je aktivni član projektnih skupin Interreg Mediterranean iBlue in Turizem 4.0 ter vodja bilateralnega ARRS projekta SLO – SRB z naslovom Izzivi in pristopi k desezonalizaciji gorskih turističnih centrov. Miha Lesjak je tudi predstavnik organizacije EuroCHRIE zadolžen za promocijske aktivnosti področja centralne in vzhodne Evrope. Miha Lesjak je dobitnik priznanja za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem za študijsko leto 2017/18.