Metod Šuligoj

Metod Šuligoj je na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA, Univerza na Primorskem, zaposlen kot izredni profesor. Svojo profesionalno pot je začel v družbi HIT, d.d., Nova Gorica, kjer je napredoval v direktorja hotela in nato v vodjo projektov. Leta 2009 je postal doktor družboslovnih ved – managementa, leta 2021 pa še doktor (historične) sociologije. Njegova raziskovalna področja so management v turizmu, zgodovina turizma ter posebne oblike turizma (še posebej temni turizem). Je avtor številnih znanstvenih člankov. Raziskovalno in pedagoško delo naslanja na več kot deset-letne izkušnje v hotelirstvu. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je dr. Metod Šuligoj še sodni izvedenec za turizem-gostinsko dejavnost in kakovost. V preteklosti pa se je ukvarjal še z ocenjevanjem nastanitvenih obratov v Sloveniji in ocenjevanjem organizacij po metodologiji EFQM.