Marko Kukanja

Marko Kukanja je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICA, zaposlen kot izredni profesor za področje Poslovno – organizacijskih znanosti v turizmu. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo temelji na več kot petnajstletnih mednarodnih delovnih izkušnjah v turističnem gospodarstvu. Sodeloval je pri številnih projektih s področij implementacije novih turističnih proizvodov, kakovosti in optimizacije poslovanja v turističnih podjetjih. Strokovno se je izobraževal v Sloveniji in tujini. Specializacijo iz francoske gastronomije je zaključil na École Ritz – Escoffier v Parizu. Leta 2015 je postal doktor znanosti s področja Menedžmenta kakovosti. Njegova primarna raziskovalna področja so menedžment prehrambnih in nastanitvenih obratov, kakovost in podjetništvo. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov.