Janja Gabruč

Strokovni življenjepis

Janja Gabruč je končala študij na Visoki šoli za socialno delo v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljevala na Fakulteti za organizacijo dela v Kranju, kjer je leta 2000 magistrirala in leta 2003 doktorirala. Leta 1997 se je zaposlila na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu, današnji Fakulteti za turistične študije – Turistici na Univerzi na Primorskem, kjer danes dela kot docentka za področje Managementa v turizmu. Je nosilka dveh dodiplomskih predmetov (Ravnanje s človeškimi viri v turizmu, Vedenje potrošnikov v turizmu) ter dveh podiplomskih predmetov (Razvoj človeških potencialov, Človeški viri v turizmu – sodobni pristopi). Sodelovala je tudi pri dveh nacionalnih projektih – Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 ter Celoviti program razvoja človeških virov v turizmu za obdobje 2007 -2011. Raziskovalno se ukvarja predvsem s področjem socialne trajnosti v turizmu – socialnim turizmom.