Irena Weber

Irena Weber, sociologinja in antropologinja, je docentka za področje družboslovnih in humanističnih znanosti v turizmu na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA, Univerze na Primorskem. Diplomirala in magistrirala je s področja analitično raziskovalne sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo “Turizem kot družbeni fenomen” je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Doktorirala je na oddelku za Sociologijo kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S štipendijo Britanskega sveta se je podiplomsko izobraževala na oddelku za Antropologijo, SOAS (School of Oriental and African Studies) Univerze v Londonu. Leta 2015 je bila gostujoča profesorica in raziskovalka na oddelku za Geografijo, SDSU (San Diego State University) v ZDA.

Je članica Katedre za kulturni turizem UP FTŠ Turistice. Njena raziskovalna področja so antropologija in sociologija turizma, Mediteran, kulturna dediščina, kulturna mobilnost, antropologija prostora, kulinarični turizem, filmski in literarni turizem, kvalitativna metodologija, študije otroštva, umetnost in turizem. Je avtorica dveh monografij s področja antropologije turizma ter strokovnih in znanstvenih člankov, ki so bili med drugim objavljeni v revijah Anthropological notebooks, Teorija in praksa, Annales, Časopis za kritiko znanosti. Terenske raziskave je opravljala v Srednji Ameriki, ZDA, JV Aziji, Istri in v Črni Gori.