Igor Jurinčič

Igor Jurinčič je izredni profesor na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA Univerza na Primorskem. Njegova raziskovalna področja so turistična geografija, prostorsko načrtovanje turizma, trajnosti turizem in vinski turizem. Je avtor oz. soavtor več knjig in številnih znanstvenih člankov. Njegovi članki so bili objavljeni v številnih znanstvenih revijah kot na primer Tourism, International Journal of Sustainable Development and Planning, Hotel-link, Academica Turistica, Dela, Varstvo narave, Geografski glasnik in Informatica. Sodeloval je pri številnih domačih in mednarodnih projektih z uporabnimi rezultati za razvoj turizma. Bil je tudi predstojnik Mediteranskega inštituta za raziskave v turizmu in katedre za management turističnih destinacij ter prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost na Turistici.