Gregor Balažič

Gregor Balažič je asistent na Fakulteti za turistične študije – Turistica in doktorski študent geografije na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. V doktorski disertaciji se ukvarja s socialno-geografskimi učinki igralniškega turizma v slovensko-italijanskem kontaktnem prostoru. Raziskuje in objavlja tudi s področja turizma in kulturne dediščine ter turizma in naravnih vrednot.