Gorazd Sedmak

Gorazd Sedmak je inženir prometnih tehnologij, diplomirani ekonomist in doktor poslovno-organizacijskih ved. Zaposlen je kot izredni profesor in raziskovalec na UP FTŠ Turistici. Pred tem je bil od zaposlen v izvoznem oddelku podjetja Lama d.d. in v marketinškem oddelku podjetja Primorski tisk d.d. Njegova raziskovalna in strokovna dejavnost je usmerjena na področja oblikovanja turističnih proizvodov, trženja dediščine in valorizacije avtentičnosti v turizmu. Sodeloval je pri več mednarodnih projektih s področja razvoja novih turističnih proizvodov. Je glavni urednik znanstvene revije Academica turistica – Tourism and Innovation Journal in recenzent pri nekaterih priznanih mednarodnih in domačih revijah ter konferencah (Annals of Tourism Research, Tourism and Hospitality Research, ANNALES – Anali za istrske in mediteranske študije – Series historia et sociologia, Advances in Tourism Marketing Conference).