Emil Juvan

Emil Juvan je izredni profesor za področje poslovno – organizacijskih znanosti v turizmu na Fakulteti za Turistične študije Turistica, Univerza na Primorskem. Svojo izobraževalno pot je v celoti usmeril na področje gostinstva in turizma na izobraževalnih inštitucijah v Sloveniji, ZDA in v Avstraliji. Leta 2015 je na The University of Queensland, UQ Business School pridobil naziv Doctor of Philosophy, pred tem pa naziva Magister znanosti (FDV, Univerza v Ljubljani) in Magister turizma (FTŠ, Univerza na Primorskem).

Delovne izkušnje je nabiral v hotelskih in drugih turističnih podjetjih v Sloveniji in Združenih državah Amerike. Od leta 2005 je redno zaposlen na Fakulteti za turistične študije Turistica, v letih 2008-2010 je bil tudi gostujoči predavatelj na The University Center Cesar Ritz v Švici. Svoje raziskovalno – razvojno delo usmerja v področja razvoja in managementa turističnih destinacij in negativnih vplivov turizma na okolje. Pri raziskovalnem delu se zavzema za dvig kakovosti znanstveno – raziskovalnega dela na področju turizma, kjer primarno sledi delu profesorice Sare Dolničar, ene izmed najbolj vplivnih znanstvenic s področja merjenj v družboslovnih znanosti na svetu.

Emil se ukvarja tudi z internacionalizacijo izobraževalnega sistema v Sloveniji, kjer predvsem pospešuje povezovanje slovenskih znanstvenikov z uglednimi strokovnjaki iz tujine. Strokovno se ukvarja še strateškim načrtovanjem in operacionalizacijo razvoja turističnih destinacij ter implementacijo poslovnih praks za zmanjšanje negativnih vplivov turizma na okolje. Je avtor oziroma soavtor več znanstvenih člankov v najbolj uglednih mednarodnih revijah s področja turizma, učbenika in znanstvenih ter strokovnih monografij.

Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugim tudi The Rama Krisha Sastry Pappu Memorial Prize for Research Higher Degree Excellence in Business (the UQ Business School, Queensland) v letu 2016.

Življenjepis