Daša Okrožnik, mag., asist.

Program: LAS ISTRE

Naslov projekta: Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (TURIZMO IŠTRIANO)

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj

Vodilni partner: UP FTŠ Turistica

Partnerji na projektu: Mesta Občina Koper

Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Metod Šuligoj

Raziskovalna skupina: Peter Kopić, dr. Miha Lesjak, Ljudmila Sinkovič, mag. Tanja Planinc, Mag. Zorana Medarić, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Marko Kukanja, Damijan Muhič, Alen Ježovnik

Trajanje: 1.12.2018 – 31.5.2020

Povzetek projekta: Namen projekta je razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer želimo izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne in kulturne dediščine istrskega podeželja.

Dejavnosti za doseganje ciljev:

 • izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike (podjetnike v turizmu) na ruralnem območju Istre; izvedba tematskih tečajev in delavnic (jezikovni tečaji in drugi tečaji s podjetniškimi vsebinami - tudi start-up delavnice);
 • načrtno povezovanje ponudnikov s ciljem doseganja sinergijskih učinkov s poudarkom na povezovanju obale in podeželja;
 • vzpodbujanje mladih za samozaposlitev v (ruralnem) turizmu;
 • identifikacija priložnosti in neodkritih potencialov za razvoj novih tematskih produktov (npr. bogata zgodovina podeželja Istre, šege, navade in šagre itd.);
 • intenzivne promocijske aktivnosti inovativnih turističnih produktov, ki pripomorejo k uveljavitvi destinacije.

Rezultati projekta:

 • 8 Delavnic za izvajalce storitev
 • 15 Testiranih tematskih turističnih produktov
 • 1 Tržna raziskava
 • 1 Register nesnovne dediščine (knjižna oblika)
 • 1 start up vikend ter 150 kosov publikacije
 • 15 Samostojno izvedenih tematski produkti
 • 15 Avdiovizualnih predstavitev

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran na spletno Programa razvoja podeželja