Aleksandra Brezovec

Aleksandra Brezovec je izredna profesorica komunikologije v turizmu na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICI v Portorožu. Njeno raziskovalno področje obsega komuniciranje, interpretiranje in trženje v turizmu. Sodelovala je na številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih s področja turizma. Od 2008-2012 je bila dekanja FTŠ Turistice. Leta 2014 je bila gostujoča profesorica in raziskovalka na univerzi v San Diegu (ZDA). Je članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino UP FTŠ Turistice, pridružene UNESCO-vi univerzitetni katedri za Kulturo, turizem in razvoj (Sorbona, Pariz), redna članica panela turističnih strokovnjakov Svetovne turistične organizacije (UNWTO) ter članica Evropskega združenja za raziskovanje in izobraževanje komuniciranja (ECREA).