Katedra za management v turizmu

Katedra za management v turizmu

Katedra za management v turizmu je največja katedra na Fakulteti za turistične študije - Turistici in združuje učitelje in raziskovalce, ki turizem preučujejo in raziskujejo iz multidisciplinarnega vidika s poudarkom na managementu v turizmu. 

Raziskovalni projekti kot tudi pedagoško področje katedre stremijo k pridobitvi in podajanju znanja s področja upravljanja turističnih organizacij tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Tako je poudarek na poučevanju in preučevanju poslovanja, poslovnih funkcij in managementa v turističnih podjetjih in enkratnih dogodkih. Poleg tega pa pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu člani obravnavajo različne vrste tematskih turističnih produktov.

Člani katedre se aktivno vključujejo v nacionalne in mednarodne organizacije s področja upravljanja turističnih podjetij ter aktivno sodelujejo s poslovnim okoljem. Kot gostujoči predavatelji na tujih univerzah ter avtorji številnih prispevkov v domačih in tujih znanstvenih revijah in drugih publikacijah pa člani katedre prispevajo k razvoju znanja in dobrih praks o poslovanju, organiziranju in vodenju poslovnih procesov ter ponudbe v turizmu. 

Katedra je skrbnik za študijske programe: Management turističnih podjetij, Turizem (UN).

Predstojnik katedre za obdobje 2019 – 2021 je doc. dr. Marko Kukanja. 

Člani: 

doc. dr. Marko Kukanja, predstojnik
izr. prof. dr. Metod Šuligoj
doc. dr. Žana Čivre
doc. dr. Janja Gabruč
izr. prof. dr. Gordana Ivankovič
mag. Tina Kociper
Peter Kopić
izr. prof. dr. Dejan Križaj
mag. Igor Novel
Saša Planinc
mag. Tanja Planinc
izr. prof. dr. Eva Podovšovnik
mag. Marija Rok
izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
doc. dr. Petra Zabukovec Baruca
mag. Miha Bratec
mag. Helena Cvikl
Tadej Rogelja, mag.