Turistica za razvoj pametnega (in) trajnostnega turizma

Na UP FTŠ Turistici smo uspešno zaključili strateški projekt SMARTMED

V okviru projekta SMARTMED (Empower Mediterranean for Smart Tourism) smo na Fakulteti za turistične študije – Turistici, Univerze na Primorskem, skupaj z deležniki obravnavali ključne izzive turizma pri razvoju pametnega, vključujočega in trajnostnega turizma z namenom krepitve zmogljivosti upravljanj destinacije. Izvedene delavnice in učna gradiva bodo kmalu na voljo vsem zainteresiranim.

Cilj projekta je bil okrepiti deležnike, tako javnega kot zasebnega sektorja, za razvoj, sodelovanje in zagotavljanje integriranih turističnih politik in inovativnih rešitev prek »poslovnega modela pametnega turizma«, ki so ga oblikovali partnerji iz 8 evropskih sredozemskih držav, pod taktirko vodilnega partnerja, Ministrstva za turizem in šport Republike Hrvaške. Projekt se s septembrom zaključuje, izvajal pa se je od leta 2019 pod okriljem programa Interreg Mediteran 2014–2020.

Analiza stanja je pokazala pomanjkanje sodelovanja med ključnimi deležniki pri razvoju turizma, zato so bile na projektu spodbujene in izvedene dejavnosti odločanja z vključevanjem deležnikov od spodaj navzgor. Poleg lokalnih oblasti in turističnih oz. destinacijskih organizacij, so bila v projekt vključena še razna društva, turistični ponudniki in agencije, nevladne organizacije, zavarovana območja, osnovne šole in ključni deležniki, med katerimi bi izpostavili Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras in Posoški razvojni center.

»Pristop vključevanja različnih deležnikov iz turizma se je pokazal za izjemno učinkovitega, saj se izkazalo, da so vpleteni deležniki marsikje že na lokalni ravni premalo vključeni v procese odločanja o razvoju turizma, pandemija Covid-19 pa je sodelovanje še dodatno zapletla,« je izpostavil koordinator projekta na Turistici predavatelj Peter Kopić. V drugi polovici izvajanja projektnih aktivnosti so tako na podlagi odločitve vseh deležnikov izpeljali niz izobraževalnih seminarjev in pilotne pobude, ki so naslavljale problematike trajnostnega in vključujočega turizma, zaposlovanja, celoletnega razvoja in sezonskosti v turizmu,  in sicer: »Predstavitev dobrih praks za večanje konkurenčnosti in trajnosti turistične ponudbe«, »Lokalna skupnost v turizmu« in »Razvoj trajnostne turistične ponudbe: primer Zelenega krasa«. Sledilo je šest različnih usposabljanj in delavnic, namenjenih vsem akterjem v turizmu, od turistične stroke in odločevalcev v razvoju turizma do malih turističnih ponudnikov in društev pa tudi mladih iskalcev zaposlitve in pedagogov turističnih krožkov v osnovnih šolah.

Usposabljanja so izvedli zunanji strokovnjaki in mentorji z UP FTŠ Turistice, in sicer s  področja trajnostnega turizma izr. prof. dr. Simon Kerma, vključujočega turizma doc. dr. Irena Weber in celoletnega turizma s poudarkom na podjetništvu in digitalizaciji asist. mag. Miha Bratec. Seminarjev in usposabljanj se je skupaj udeležilo več kot 300 udeležencev. Dogodki so se zaključili s terenskimi obiski dobrih praks na območju Brkini-Kras in Ajdovščina-Nova Gorica-Goriška brda.

Na projektu so poleg pred. Petra Kopića, izr. prof. dr. Simona Kerme, doc. dr. Irene Weber in asist. mag. Miha Bratca, sodelovali tudi Mariana Rodela, lekt. dr. Tina Orel Frank, lekt. Milka Sinkovič, asist. Tadej Rogelj, asist. Gregor Balažič in asist. Daša Okrožnik. Projekt je med leti 2019 in 2021 vodil dr. Matej Vranješ.

Na uradni spletni strani projekta (http://smartmed.mintour.gov.gr/), so na voljo vse učne vsebine projektnih partnerjev (usposabljanja in delavnice).

Več o dogajanju na Turistici