Študijski koledar Univerze na Primorskem

Študijski koledar Univerze na Primorskem

Dodiplomski študijski programi obsegajo najmanj 20 in največ 30 ur predavanj, seminarjev in vaj tedensko in 30 tednov letno. Organizacijo izvedbe pedagoškega procesa (urnike) določi posamezna fakulteta glede na značilnosti pedagoškega procesa. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi fakulteta.


ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Študijsko leto 2023/2024 traja od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2024.

Jesenski semester: 2. 10. 2023–19. 1. 2024
Spomladanski semester: 19. 2. 2024–31. 5. 2024

V študijskem letu so tri izpitna obdobja:

- Zimsko izpitno obdobje: 22. 1. 2024–16. 2. 2024
- Poletno izpitno obdobje: 3. 6. 2024–5. 7. 2024
- Jesensko izpitno obdobje: 12. 8. 2024–6. 9. 2024

18. oktober 2023 je rektoričin dan. Namesto predavanj in vaj so na ta dan za študente in zaposlene organizirani različni športni in drugi dogodki. 

 >> Študijski koledar 2023/2024 Univerze na Primorskem (PRENESI) <<
- tabela

>> Študijski rokovnik 2023/2024 (PRENESI) <<
***************************************************************************************

ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025


Študijsko leto 2024/2025 traja od 1. oktobra 2024 do 30. septembra 2025.

Jesenski semester: 1. 10. 2024–17. 1. 2025
Spomladanski semester: 17. 2. 2025–30. 5. 2025

V študijskem letu so tri izpitna obdobja:

- Zimsko izpitno obdobje: 20. 1. 2025–14. 2. 2025
- Poletno izpitno obdobje: 2. 6. 2025–4. 7. 2025
- Jesensko izpitno obdobje: 18. 8. 2025–12. 9. 2025

16. oktober 2024 je rektoričin dan. Namesto predavanj in vaj so na ta dan za študente in zaposlene organizirani različni športni in drugi dogodki. 

>>Študijski koledar 2024/2025 Univerze na Primorskem<<

>>Študijski rokovnik 2024/2025<<