Volitve v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2023/2024

  • Domov
  • Novice
  • Volitve v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2023/2024

Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2023/2024

Volilna komisija za študentske volitve v študijskem letu 2023/2024 v skladu s prvim odstavkom 18. člena Pravilnika o načinu volitev članov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem objavlja Poročilo o izidu volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2023/2024.

Ponovni razpis volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2023/2024

Oddaja kandidature

PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ". Na vidnem mestu kuverte mora biti napisano tudi »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«

ELEKTRONSKA ODDAJA: Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na vk.ss.up.fts@upr.si z zadevo »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo na predpisanem obrazcu od 15. novembra 2023 do vključno 21. novembra 2023.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 29. novembra 2023 od 9.00 do 17.00 ure.

Na sedežu UP FTŠ Turistice v PORTOROŽU, Obala 11 a, v avli I. nadstropja, bodo volitve za vse volilne upravičence - študente, vpisane v študijske programe Fakultete za turistične študije – Turistice v študijskem letu 2023/2024.

Sklepi in zapisniki volilne komisije

Objavljen je razpis volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2023/2024

Oddaja kandidature

PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ". Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«

ELEKTRONSKA ODDAJA: Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na vk.ss.up.fts@upr.si z zadevo »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo na predpisanem obrazcu od 24. oktobra 2023 do vključno 8. novembra 2023.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 15. novembra 2023 od 9.00 do 17.00 ure.

Na sedežu UP FTŠ Turistice v PORTOROŽU, Obala 11 a, v avli I. nadstropja, bodo volitve za vse volilne upravičence - študente, vpisane v študijske programe Fakultete za turistične študije – Turistice v študijskem letu 2023/2024.

Sklepi in zapisniki volilne komisije

Obvestilo o neuspešnem razpisu volitev