Pomembno: MIZŠ podaljšal prvi prijavni rok - 9. 4. 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z današnjim dnem podaljšuje rok za oddajo prijave za vpis v eVŠ v prvem prijavnem roku na Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Kandidati bodo svoje prijave lahko oddali do vključno 9. aprila 2020. 

Nov termin in vsi postopki, ki se nanj vežejo, so objavljeni na spletni strani portala eVŠ.   

Kot pravočasna prijava se bo upoštevala:

- prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in

- prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Za vse informacije in pomoč v zvezi s študijem pa lahko kontaktirate referate za študijskem zadeve: referat@fts.upr.si.

Objavljamo tudi e-naslov Visokošolske prijavno-informacijske službe (VPIS UP), ki vodi prijavno–sprejemne postopke za vpis v dodiplomske študijske programe UP in svetuje kandidatom za vpis: vpis@upr.si.

Več informacij na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem na naslednji povezavi: www.upr.si/si/vpis/.