Na Turistici otvorili sTOUdio sobo

Digitalizacija je nujna za turizem prihodnosti, delček digitalnega sveta pa bodo odslej osvajali tudi študenti Turistice.

Na UP FTŠ Turistici smo v torek, 29. 11. 2022, v okviru programa UP FTŠ sTOUdio Turistica otvorili težko pričakovano sTOUdio sobo, ki bo študentom in zaposlenim nudila sodoben prostor za učenje, projektno delo in druženja.

Dogodku, ki so ga pod mentorstvom UP FTŠ sTOUdia Turistice organizirali študenti 2. letnika pri predmetu Projektni management, so se poleg študentov in zaposlenih fakultete pridružili tudi partnerji iz gospodarstva, s katerimi je UP FTŠ sTOUdio Turistica v preteklosti že aktivno sodelovala. Med njimi so bili predstavniki podjetij Art Rebel 9 in Rajzefiber kot tudi Mateja Hrvatin Kozlovič, mag. turiz., podjetnica in inovatorka v turizmu, ki je povedala, da so »tovrstne pobude, ki študentom omogočajo konkretne izkušnje neposredno s podjetniki ključnega pomena pri formiranju predvsem mlajših kadrov. Omogočajo vpogled v izzive, s katerimi se soočamo v gospodarstvu in hkrati prinašajo svež veter in nove pristope pri iskanju rešitev. Zato z veseljem pozdravljamo take projekte in si jih v prihodnosti želimo še več. Predvsem povezovanje akademske sfere in gospodarstva je nujno za izgradnjo inovacijske skupnosti, ki bo pripomoglo k dobrobit naše družbe in ustvarjala dolgoročna partnerstva.«

Turistica je v okviru pilotnega programa UP FTŠ sTOUdio Turistica nov študentski prostor opremila s sodobno tehnološko in programsko opremo, pridobljeno v okviru Google Imact Chellenge razpisa za države Srednje in Vzhodne Evrope. Fakulteta se je namreč lani, s predstavljenim programom UP FTŠ sTOUdio Turistica, v okviru katerega se je razvil tudi model LocalsFromZero, postavila ob bok 13 zmagovalnim organizacijam. Google je organizacijam, ki so predstavile najboljše dobrodelne projekte zagotovil finančno in mentorsko pomoč za spodbujanju vse bolj digitaliziranega gospodarstva, s poudarkom na nujnosti socialne vključenosti.

Mag. Tadej Rogelja, član projektnega tima na Turistici in aktivni član programa UP FTŠ sTOUdia Turistice vse od njegovega začetka, je ob otvoritvi poudaril, da je »sodobno opremljeno delovno okolje (v tem primeru sTOUdio soba) za študente ključnega pomena. Če od študentov pričakujemo kreativno, inovativno in prodorno razmišljanje – udejstvovanje, se od nas pričakuje, da jim zagotovimo ustrezne delovne pogoje, ki so skladni z aktualnimi tehnološkimi in razvojnimi trendi. Sodobno opremljena soba je namenjena tudi pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim sodelavcem na fakulteti (bodisi v sklopu izvajanja posameznih predmetov, raziskav, projektov ali neformalnemu druženju s študenti, sodelavci, ipd.)«.

Tilen Nipič, študent Turistice, ki med drugim v sklopu Popotniškega združenja Slovenije vodi oddajo Popotniški snep, je povedal, da »je program sTOUdio Turistica izjemna priložnost za vse študente, ki želijo svojo zainteresiranost sodelovanja s turističnim gospodarstvom in akademijo nadgraditi z izkušnjami. Seznanil in vključil sem se v veliko projektov, pri katerih sem lahko pomagal reševati aktualne težave tega sektorja in dopolnil svoje študijsko znanje.« Glede nove študentske sobe pa je dodal, da »oprema (tudi programska) omogoča študentom večjo kreativnost in svobodno ustvarjanje že pri rednih študijskih obveznostih, obenem pa jim omogoča pridobivanje digitalnih veščin, na kar lahko gledamo kot na konkurenčno prednost pri kasnejši zaposlitvi. Enostavno povedano, danes digitalizacija (tudi v turizmu) pomeni vidnost v svetu, ki je moji generaciji blizu – in sedaj lahko zaradi na novo preurejenega in opremljenega prostora izpopolnjujemo svoje veščine, se družimo ali razvijamo prebojne ideje.«


Študentski studio za trajnostni razvoj in inovativnost v turizmu UP FTŠ Turistice je pilotni razvojno-raziskovalni program, ki povezuje študente, gospodarstvo in akademijo. Prek svojih aktivnosti spodbujajo sodelovanje študentov na razvojnih projektih s fokusom na analitiki, svetovanju, inoviranju in praktičnem delu v gospodarstvu, skozi katere razvijajo kompetence pod nadzorom strokovnjakov iz prakse in pedagoških ter raziskovalnih sodelavcev UP FTŠ Turistice. 

Od ustanovitve pilotnega programa (2019) pod taktirko izr. prof. dr. Dejana Križaja, je bilo organiziranih več kot 200 različnih dogodkov:

  • neformalna druženja s profesorji, študenti in turističnimi deležniki iz gospodarstva,
  • izleti z ogledi dobrih praks na terenu,
  • projektna sodelovanja z gospodarstvom,
  • intenzivni vikendi (hackathoni),
  • start-up (Locals From Zero & Web3 Travelers),
  • gostujoča predavanja iz gospodarstva in
  • drugi najrazličnejši dogodki – posvetovanja, delavnice, okrogle mize, konference, kjer se lahko študentje UP FTŠ Turistica in ostali aktivno vključujejo.

Povezovanje obenem prinaša prav tako koristi raziskovalcem in predavateljem pri posodabljanju študijskih procesov in vključevanje izzivov družbe in gospodarstva v pedagoške in raziskovalne procese.

Več o aktivnostih UP FTŠ sTOUdio Turistica si lahko preberete > TUKAJ.

Svet virtualnega znanja z napredno tehnologijo omogoča študentom Turistice novo dimenzijo