Potrjena lista kandidatov za rektorja UP

POTRJENA LISTA KANDIDATOV ZA REKTORJA UP

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem je na 2. redni seji 24. 4. 2023, prejela in odprla kandidature za rektorja Univerze na Primorskem. Na podlagi prejetih kandidatur je pripravila Listo kandidatov.

Kandidatka in kandidat za rektorico in rektorja Univerze na Primorskem sta:


  • prof. dr. Klavdija Kutnar,

ki jo predlagajo UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP PEF in UP IAM. 

Podporo kandidatki sta na svojih senatih izrekli tudi članici UP FM in UP FVZ.

(PROGRAM DELA 2023-2027 (slo.) / WORK PROGRAM 2023-2027 (eng.))


  • prof. dr. Matjaž Novak,

ki ga predlagata UP FHŠ in UP PEF ter

ga podpira 17 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem.

(PROGRAM DELA 2023-2027 (slo.) / WORK PROGRAM 2023-2027 (eng.))


Redne volitve za rektorja Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 25. maja 2023, od 9. do 16. ure.

Predčasne volitve bodo v ponedeljek, 22. maja 2023, od 9. do 16. ure.

Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, s tremi volilnimi odbori:

  • Volilni odbor št. 1 – palača Armerija (pritličje),
  • Volilni odbor št. 2 – palača Armerija (Santorijeva sejna soba - pritličje),
  • Volilni odbor št. 3 – Konfucijeva učilnica.

O razporeditvi volivcev po posameznih volilnih odborih boste pravočasno obveščeni.

Lista kandidatov je objavljena tudi na spletni strani UP.

Več s klikom na povezavo: Volitve rektorja