Les se vrača: potenciali lesa za bolj trajnosten turizem

U(P)erspektiva 


LES SE VRAČA - POTENCIALI LESA ZA BOLJ TRAJNOSTEN TURIZEM

Trajnostno vključevanje lesa v turizem je zaradi obnovljivosti vira in razgradljivosti materiala prijazno do okolja, ustvarja zdrave bivalne in delovne pogoje ter prispeva k lajšanju posledic globalnega segrevanja. V zadnjih letih zaznavamo povečan trend ozaveščenosti turistov glede uporabe trajnostnih materialov v turistični ponudbi. Po desetletjih ločevanja in zmanjševanja odpadkov, skrbi za zmanjševanje ogljičnega odtisa in za varčevanje z energijo, se med turisti, še posebej mladimi, hitro širi nova naklonjenost do obnovljivih virov, med katere sodi tudi les.

S projektom LesTur želimo odpreti nove strokovne razprave v turistični javnosti ter spodbuditi večjo uporabo lesa v slovenskem turizmu. Čeprav je sedanja generacija odločevalcev v slovenskem turizmu odraščala s popularnimi slogani »Les je lep«, »Turizmu pomaga lastna glava« in »Na sončni strani Alp«, ki so promovirali tri izjemne vire naše dežele – les, znanje in geografsko lego, je odnos do uporabe lesa v slovenskem turizmu še negotov. Ugotavljamo, da nevtralen odnos, negativne percepcije in stereotipi o lesu in njegovi uporabi v turističnih objektih (npr. les ni trden, varen, tipičen, ekonomsko učinkovit) predstavljajo ponekod zavoro pri hitrejši preobrazbi turizma v trajnostno panogo.

Z namenom promocije lesa v ponudbi in podobi turističnih krajev Slovenije se je Univerza na Primorskem lotila še ene v vrsti iniciativ, raziskav in dogodkov, ki promovirajo uporabo obnovljivih virov za trajnostno prihodnost okolja in družbe. Ker je tokrat v fokusu turizem, smo pri projektu LesTur združili znanje UP Fakulteta za turistične študije TuristicaUP FAMNIT s programom Trajnostno grajeno okolje ter Turistično združenje Portorož, ki je sprejelo izziv vrednotenja stanja in potencialov lesa za potrebe nadaljnjega trajnostnega razvoja destinacije.

Turistično združenje Portorož je sicer sonosilec zlatega znaka nacionalne Zelene sheme slovenskega turizma, ki ga je destinacija prejela za svoja trajnostna prizadevanja. Nadaljnja ambicija v smeri trajnosti je, da turistični ponudniki, ki so že učinkovito vpeljali številne ukrepe za trajnostni razvoj, vpeljujejo še ukrepe za uporabo obnovljivih virov, kot temelj t.i. bioekonomije prihodnosti.

V okviru teh spodbud že delujejo številni inštituti, ki raziskujejo in inovirajo na področju obdelave in uporabe lesa kot trajnostnega materiala. Med njimi je tudi slovenski InnoRenew CoE. A izsledki njihovih raziskav in inovacij, ki lesu izboljšujejo trdnost, varnost in estetiko, ob tem pa ohranjajo vse pozitivne učinke tega naravnega materiala na človeka (zdravje in dobro počutje, nižanje ravni stresa), so še vedno premalo promovirane med turističnimi odločevalci.

Rezultate projekta LesTur smo z namenom ozaveščanja predstavili v obliki razstave, s katero smo želeli na poljudno-strokoven način spodbuditi pozitiven odnos do lesa med turističnimi strokovnjaki. Razstava je do 10. julija 2023 na ogled v avli UP FTŠ Turistica v Portorožu, v pripravi pa je že tudi njena vseslovenska potujočo različica.

Projekt in razstava odgovarjata na vprašanja, kakšna je tradicija uporabe lesa v turizmu Portoroža ter kje in zakaj je bil les v turizmu najprej opuščen in nato spet oživljen. Pokažeta, da ima Portorož stoletno tradicijo uporabe lesa v turizmu in da je bil tukaj prav les tisti, ki je turistom izkazal prvo dobrodošlico. Stik morja s kopnim je bil namreč po večini lesen (pomoli, pohodne površine, objekti ob obali). Do danes so ohranjeni številni načrti teh objektov. Poleg tradicije so predstavljeni tudi načinih ponovne trajnostne uvedbe v lesa v sodobno ponudbo (npr. Thalasso Spa Lepa Vida v solinah) ter vizualizacija projekcij s pomočjo mednarodno nagrajenih oblikovalskih zamisli o uporabi lesa v turizmu prihodnosti (npr. Pino Park ob Marini Portorož).

Da se les vrača tudi v turizem, ni več dvoma. V turistični javnosti moramo le še pomagati razbliniti dvome o tem, ali se ga v turizmu splača uporabljati.

 

Dr. Aleksandra Brezovec, izr.prof.,
Vodja projekta LesTur
Katedra za trajnostni razvoj destinacij
UP FTŠ Turistica Portorož


Projekt LesTur sta sofinancirala Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.