InnoRenew CoE gostil člane projektnega tima LesTur

Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, je v stavbi inštituta sprejela študente in profesorje iz Fakultete za turistične študije – Turistice in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, ki so vključeni v projekt Les v turizmu: Potenciali lesa kot trajnostnega materiala za trajnostni turizem (LesTur), in predstavnike turistične stroke. 

Direktorica jim je predstavila inštitut ter jih peljala skozi prostore in raziskovalne laboratorije ter tako omogočila vpogled v njihovo delo. Spoznali so nekaj najboljših praks pri uporabi lesa za ustvarjanje človekovemu zdravju in počutju prijaznih bivanjskih okolij. Sledil je sestanek, kjer so diskutirali o delu na projektu ter o nadaljnjih načrtovanih aktivnostih.

V projektu LesTur namreč študenti obeh fakultet izvajajo analizo uporabe lesa v turizmu in preučujejo potenciale uporabe lesa kot trajnostnega materiala za bolj trajnostni turizem v Portorožu. Rezultate projekta bodo predstavili na razstavi "Les v turizmu Portoroža - včeraj, danes, jutri".


Pri projektu LesTur sodeluje 8 študentov treh dodiplomskih in podiplomskih programov UP: Management turističnih podjetij, Dediščinski turizem in Trajnostno grajeno okolje (UP FTŠ Turistica in UP Famnit): Karmen Dolenšek, David Brodnik, Pia Ješovnik, Tanja Novakov, Kaja Hostnik, Elena Cvetanoska, Ekaterina Donetskaia in Ula Gliha, pod mentorstvom projektnih vodij: Aleksandre Brezovec (UP FTŠ Turistica), Andreja Kutnar (UP Famnit) in Patricija Gržinič (Turistično združenje Portorož). 

Foto: Ekaterina Donetskaia


Projekt LESTUR sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.