20. Slavnostna akademija UP, UP 2.0

17. marec predstavlja rojstni dan Univerze na Primorskem, saj je bila na ta dan, leta 2003, vpisana v sodni register tako letos obeležuje okrogel jubilej, 20 dopolnjenih let. Vrhunec praznovanj predstavlja slavnostna akademija, ki je letos potekala v četrtek, 16. marca 2023, in je ob podelitvi nagrad univerze pomenila posebno svečanost s prisotnostjo visokih gostov.

Slavnostna govornica je bila Evropska komisarka za za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, Mariya Gabriel, ki je poudarila: »Močne povezave med vašo univerzo in inovacijami ter osredotočenost na interdisciplinarne izzive, ki temeljijo na izzivih pri poučevanju in raziskovanju so bili in bodo še naprej še naprej ostali ključ do vašega uspeha.«

Prisotne sta s strani UP pozdravili: dr. Klavdija Kutnar, rektorica in Katja Kosem, predsednica Študentskega sveta UP.

»Za prihodnost UP se torej ne bojimo. Saj vsako minuto, uro, dan, mesec, leto delujemo po načelu »samo obstati ne smemo« kot pravi naša himna. To nam daje moč, da se znamo, tudi kadar se nam kaj zalomi, pobrati in doseči še boljše rezultate, kot smo jih načrtovali. To moč in trdoživost črpamo tudi iz našega imena »UP«. Skozi slovenski jezik torej ob vedno prisotnem upanju in hotenju po izboljšanju vsega kar počnemo. In skozi angleški jezik »UP«, zavedajoč se, da moramo to početi samozavestno, s pogledom navzgor,« je poudarila dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP. 

»(Na UP imaš) možnost pridobiti neko dodano vrednost, ne pa zgolj narediti kljukico in prejeti diplomo. Univerza je dom. Ne samo za nas ampak tudi za mednarodne študente, ki prvič pridejo v Slovenijo in si na podlagi naše univerze ustvarijo neko predstavo. No, pa tudi mi radi malo potujemo okrog. Si naberemo nove izkušnje, poznanstva, znanja, vedno pa se radi vrnemo domov – na Univerzo na Primorskem,« je v svojem nagovoru povedala Katja Kosem, predsednica Študentskega sveta UP. 

Prisotne je ob prejemu naziv Častni doktor UP nagovoril tudi dr. Jean-Pierre Bourguignon, ki je prejel naziv častnega doktorja, inavguracijsko predavanje pa bo izvedel v petek, na rojstni dan univerze kot 20. častni doktor UP.

Sledila je podelitev nagrad in priznanj Univerze na Primorskem (več: tukaj). Nagrado sta prejela tudi sodelavec izr. prof. dr. Metod Šuligoj in magistrantka študijskega programa Dediščinski turizem Nika Klepec.  

Na predlog UP FTŠ Turistica Nagrado za znanstveno odličnost UP za leto 2022 prejme izr. prof. dr. Metod Šuligoj za izjemno raziskovalno odličnost na področju turizma ter večplastnost raziskovalnega dela.

Dr. Metod Šuligoj je prvi doktorat na UL zaključil 2009, drugega pa 2021 na Hrvaški katoliški univerzi, na UP FTŠ – Turistica je zaposlen od 2010. Znanstveno odličnost izkazuje z objavami v najvišje razvrščenih revijah onkraj področja turizma in ne zgolj v angleščini, z objavami v slovenskih znanstvenih revijah pa skrbi za razvoj slovenske terminologije in uveljavljanje manj pogostih tem v slovenskem družboslovju in humanistiki. V letu 2022 je objavil 4 znanstvene članke, vse v indeksiranih revijah (SSCI ali SCOPUS), in 1 interdisciplinarno monografijo. Raziskuje tako samostojno kot v sodelovanju z domačimi in tujimi avtorji, njegove (običajno interdisciplinarne) raziskave pokrivajo območje Slovenije in jugovzhodne Evrope. Izjemna je tudi njegova skrbi za prenos znanj in izkušenj na mlajše generacije, kar je eno od poslanstev odličnih raziskovalcev. Skupne objave v indeksiranih revijah kažejo, da tudi tu zasleduje visoke standarde. Ob tem vzdržuje stalen stik s prakso in rešitvami, ki jih v tem kontekstu razvija v okviru različnih projektov ter jih predstavi v znanstvenih objavah. Povezovanje vseh elementov z uspešnim pedagoškim delom predstavlja skupek njegove znanstvene odličnosti.

Na predlog UP FTŠ Turistica Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2022 prejme Nika Klepec za magistrsko delo Dediščina tekstilne tovarne Volna Laško in njena muzejska interpretacija pod mentorstvom izr. prof. dr. Katje Hrobat Virloget in s somentorstvom doc. dr. Neže Čebron Lipovec.

 Nika Klepec je zaključila drugo stopnjo programa Dediščinski turizem v soizvajanju UP FTŠ Turistica in UP FHŠ. Naloga zajema znanstveno analizo in samo-kritično refleksijo predhodno izvedenih prodornih družbeno akcijskih dejavnosti, ki jih je sama izvedla: kolektivnega zbiranja spominov tekstilne tovarne Volna Laško v obliki kavarniškega večera (2017) in iz nje izhajajoče razstave (2018), kar že samo presega običajno študentsko raziskovalno dejavnost za namene magistrskega dela. Naloga izpostavlja aktualno vprašanje participacije lokalne skupnosti v muzejskih predstavitvah oz. v interpretaciji dediščine, kar sodi v najsodobnejši participatorni trend razvijajoče se metode. S se odloči za proces, ki je zaradi aktivacije lokalne skupnostih in raznovrstnih spominov in percepcij veliko bolj zahteven in kompleksen, sploh za nekoga, ki je šele na začetku svoje raziskovalne poti. Iz raziskovalnega vidika je naloga izredno aktualna, saj se ukvarja s sodobnimi vprašanji postsocialističnega propada industrije, z njim povezanim socialnim prestrukturiranjem družbe ter z aktualnim procesom dediščenja artefaktov socialističnega obdobja.

Govor rektorice prof. dr. Klavdije Kutnar
Govor Evropske komisarke prof. dr. Mariye Garbiel

20UP: Izjava Evropske komisarke Prof. Mariye Gabriel