Poučevanje

Predmeti – nosilec:

Organizacija in procesi v prehrambnih obratih (MTP)
Menedžment prehrambnih obratov (MTP)
Podjetništvo (UNKT in UNI)
Turistična podjetja (UNKT)