Raziskave

Raziskovalna področja:

strateški management v turizmu
konkurenčnost in razvoj turizma
tematski turizem
navtični turizem
športni turizem
kakovost storitev v turizmu
kategorizacija nastanitvenih obratov
ocenjevanje kakovosti restavracij
znaki kakovosti
ocenjevanje kakovosti hotelov