Raziskave

VODEB, Ksenija, NEMEC RUDEŽ, Helena. Possibilities for inter-destination collaboration in tourism in the case of Opatija and Portorož : a managerial perspective. Revija za sociologiju, ISSN 0350-154X, 2016, vol. 46, no. 2, str. 205-227.

VODEB, Ksenija. Proces valorizacije virov kulturnega turizma z vidika destinacijskega menedžmenta. Studia universitatis hereditati, ISSN 2350-5443, 2015, letn. 3, št. 1/2, str. 107-116.

VODEB, Ksenija, MEDARIĆ, Zorana. Local community perceptions of tourism impacts on the Slovenian coast. Academica turistica, ISSN 1855-3303, jun. 2013, year 6, no. 1, str. 49-60.

VODEB, Ksenija. Competitiveness of frontier regions and tourism destination management. Managing global transitions, ISSN 1854-6935. [Spletna izd.], 2012, vol. 10, no. 1, str. 51-68, 116.

VODEB, Ksenija. Competition in tourism in terms of changing environment. V: Service sector in terms of changing environment, (Procedia – Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 44 (2012)). [S. l.]: Elsevier, cop. 2012, vol. 44, str. 273-278.

VODEB, Ksenija. Učenje s pomočjo raziskovanja. IBS poročevalec, ISSN 1855-8011, 2016, letn. 6, št. 1.
VODEB, Ksenija. Sustainable competitiveness of destination and resident’s attitude towards tourism. V: PERIĆ, Jože (ur.). Tourism & hospitality industry 2014 : elektronski vir : trends in tourism and hospitality management : congress proceedings, (Tourism & hospitality industry …, ISSN 1848-4581). Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2014, str. 79-88.

VODEB, Ksenija. Trajnostna konkurenčnost turistične destinacije. V: VODEB, Ksenija (ur.). Trajnostni razvoj turističnih destinacij alpsko-jadranskega prostora. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, str. 17-26.

VODEB, Ksenija. Turistična destinacija : sodobna obravnava koncepta : znanstvena monografija. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014.

VODEB, Ksenija. Čezmejna turistična destinacija. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2007.