Projekti

»TEMPO« – Narava, kultura, šport brez meja – Tematske poti v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini (vodja projektne skupine na UP FTŠ Turisica): INTERREG IIIA Slovenija –Italija 2000-2006

»SRCE ISTRE« – Dediščina in umetnost Istre / Heritage and ART of Istria – Turistična valorizacija kulturne dediščine Istre (vodja raziskovalne skupine na UP FTŠ Turistici): INTERREG IIIA SLOVENIJA- MADŽARSKA – HRVAŠKA 2004-2006

»EKO PARK KRAS« – Koncept celovitega razvoja turizma na območju nastajajočega krajinskega parka Kraški rob : elaborat, 2008 (MESTNA OBČINA KOPER) in mednarodni projekt »Valorizacija gospodarskih resursov skozi trajnostni razvoj v Istri na Krasu«

»WELLNESS ISTRA« – Integracija vrhunskih tipičnih kmetijskih proizvodov, kulinarike, naravne in kulturne dediščine ter spa centrov v turistično ponudbo sonaravne Wellness destinacije Istra- 2010 (INTERREG SLOVENIJA – HRVAŠKA 2009-2011)

Strategija razvoja UP Fakultete za turistične študije Turistice 2015 – 2020 (članica projektne skupine)

Strategija razvoja trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 (članica projektne skupine)