Poučevanje

Področja izobraževanja:

Destinacija kot sistem

Destinacijski management
Turistične atrakcije

Družboslovni vidiki turizma
Turizem in prosti čas

Področja raziskovanja:

Mreže partnerstev v turizmu in konkurenčnost
Čezmejno sodelovanje v turizmu

Interdestinacijsko sodelovanje
Učinki turizma