Raziskave

Varnost v turizmu
Organizacijska kultura in vodenje
Vodenje, upravljanje podjetij