Poučevanje

Visokošolski strokovni in univerzitetni predmeti / Undergraduate Courses

Turistična geografija / Tourism Geography
Upravljanje s prostorom in trajnostni turizem / Physical Space Management and Susainable Tourism
Varovana območja narave in parki / Protected Natural Areas and Parks

Magistrski predmeti / Master Courses

Prostorski učinki turizma / Spatial impacts of Tourism
Regionalno planiranje / Regional Planning
Sonaravna paradigma trajnostnega družbenega razvoja / Environmental Paradigm of Sustainable Societal Development

Doktorski predmeti / PhD Courses

Prostorsko okoljski vidiki v turizmu / Environmental Aspects in Tourism
Prostorsko planiranje turizma / Spatial Planning of Tourism