Simpozij: Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah

»Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma za kmetijah«

CRP »VINGATUR« (V5-2030) – MKGP in ARRS

Sklepni znanstveno-strokovni simpozij

»SEDANJOST IN PRIHODNOST VINSKEGA IN GASTRONOMSKEGA TURIZMA
NA TURISTIČNIH KMETIJAH SLOVENIJE«

Kje? Portorož, UP FTŠ Turistica, predavalnica 201.

Kdaj? Sreda, 25. 1. 2023, od 9.30 dalje. 

 


PROGRAM: 

9.30 – 10.00: Registracija udeležencev in jutranja kavica

Moderatorja: dr. Aleš Gačnik, dr. Martina Robačer

10.00 – 10.30: Pozdravni nagovori: dr. Klavdija Kutnar (rektorica UP), dr. Marijana Sikošek (dekanja UP FTŠ Turistica), Tatjana Buzeti (državna sekretarka na MKGP), Dubravka Kalin (generalna direktorica Direktorata za turizem), Matija Vimpolšek (dosedanji predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije), dr. Simon Kerma (vodja projekta).

10.30-10.45: Mesto in vloga turističnih kmetij v kontekstu gastronomskega turizma in razvoja turizma na podeželju (dr. Aleš Gačnik - UP FTŠ Turistica)

10.45-11.15: Analiza rezultatov anket z nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji (dr. Simon Kerma - UP FTŠ Turistica, dr. Matjaž Hladnik – UP FAMNIT)

11.15-11.45: Potencial razvoja enogastronomskega turizma na podeželju. Uvidi obiskovalcev turističnih kmetij (dr. Emil Juvan - UP FTŠ Turistica)

11.45-12.00: Kako se odraža trajnostni razvoj na turističnih kmetijah? (dr. Dejan Cigale, dr. Barbara Lampič – UL FF)

12.00– 12.30: ODMOR S PRIGRIZKOM

Moderatorja: dr. Irma Potočnik Slavič, dr. Štefan Bojnec

12.30-12.45: Vinske turistične ceste kot dejavnik razvoja podeželja (dr. Barbara Lampič, dr. Irma Potočnik Slavič - UL FF)

12.45-13.00: Analiza vinskih in gastronomskih prireditev v slovenskih vinorodnih okoliših (dr. Igor Jurinčič, dr. Simon Kerma, dr. Aleš Gačnik - UP FTŠ Turistica)

13.00-13.15: Dobre prakse na področju vinskega turizma na podeželju: izbrani primeri iz tujine (dr. Aleš Gačnik, dr. Igor Jurinčič - UP FTŠ Turistica)

13.15-13.30: Vključevanje tradicionalnih / avtohtonih sort rastlin in pasem živali v ponudbo turističnih kmetij (dr. Alenka Baruca Arbeiter, dr. Matjaž Hladnik, dr. Dunja Bandelj – UP FAMNIT)

13.30-13.45: Perspektive razvoja ekoloških turističnih kmetij (dr. Martina Robačer, dr. Martina Bavec, dr. Franc Bavec – UM FKBV)

13.45-14.00: Analiza uporabe digitalnih kanalov komuniciranja turističnih kmetij (spletna mesta in družbena omrežja) (dr. Aleš Gačnik, mag. Maja Plahutnik Nahtigal - UP FTŠ Turistica)

14.00-14.15: Pomen turističnih kmetij pri ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja (dr. Štefan Bojnec – UP FM)

14.15-15.00: Diskusija in zaključki simpozija


Udeležba je brezplačna ob obvezni predhodni prijavi prek spletnega obrazca UP FTŠ Turistice: TUKAJ