Poslovne viharnice za trajnostni razvoj

Na Turistici smo v lanskem letu začeli izvajati posebne dogodke za gospodarstvo, Poslovne viharnice Turistice. Gre za sodobno zasnovan program usposabljanj za zaposlene v turističnem gospodarstvu, skozi katerega združujemo aktualna teoretična in strokovna spoznanja o poslovnih procesih za trajnostni razvoj turizma. Posebnost programa je strokovno vodeno viharjenje skupne razprave raziskovalcev in gospodarstvenikov (po metodi »Research retreat« iz The UQ Business School, Brisbane), s ciljem izboljšanja obstoječih in razvijanja novih, tudi inovativnih poslovnih modelov v turizmu.