Omizja o turizmu - FuTuristica in KulTuristica

Futuristica - omizje o prihodnosti turizma

Na Turistici že od leta 2009 izvajamo odprta strokovna omizja o prihodnosti slovenskega turizma - “FuTuristice”. Z izbranimi aktualnimi temami in uglednimi strokovnimi govorci s področja turizma in s turizmom povezanih dejavnosti privabljamo širšo zainteresirano javnost ter predstavnike medijev. Cilj FuTuristic je sprotno osvetljevanje aktualnih tem s področja turizma ter razmišljanje o prihodnosti, trajnosti in inovativnosti slovenskega turizma.

KulTuristica – omizja in posveti o priložnostih kulturnega turizma

KulTuristice so strokovna omizja in dogodki Turistice, ki so namenjeni obravnavam in promociji kulturnega turizma. Razvile so se iz FuTuristic kot odraz aktivnega delovanja fakultete v okviru organizacije UNESCO Slovenije in mednarodne mreže UNESCO UNITWIN.